Telefonliste

Politi – Glostrup
43 86 14 48
Taastrup nærpoliti
43 99 14 48
Falck 70 10 20 30
Lægevagten (Glostrup hospital) 44 53 44 00
Tandlægevagten 35 38 02 51
Roskilde tandlægevagt
46 32 40 50
Dyrehospitalet KBH
36 17 46 05
Dong, døgnvagt
72 10 20 30
Høje Taastrup Fjernvarmeværk
43 55 30 10
Høje Taastrup kommune
43 59 10 00
Driftsbyen – kommunen (vand, kloak mv.)
43 59 11 00
Affaldshentning, dagrenovation – kommunen
43 59 14 09