Kontingent

Kontingentet til grundejerforeningen skal indbetales til vores konto senest 31. marts hvert år. Kontingentet udgør fra og med 2020 kr. 3000,- pr. år.

Betalingen følger kalenderåret, således at indbetalingen i starten af eksempelvis 2012 dækker hele 2012. 

Grundejerforeningen har konto i Danske Bank:
Reg nr: 1551
Konto nr: 371 919 2610

Husk at markere indbetalingen med tydeligt husnummer.

Ultimo april afholdes generalforsamling med regnskabsaflæggelse for det forgangne år, samt budget for indeværende år til godkendelse. Såfremt man er i restance til grundejerforeningen har man ikke stemmeret.