Kærmindevej | Bestyrelsen
Grundejerforeningen Kærmindevej

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af
Jan Hansen  Nr 5  Formand 
Waseem Sajid Nr 16 Næstformand
Flemming Mogensen Nr 23  Kasserer 
Anna Christiansen
Nr 4
Suppleant 
Aysun Hayta
Nr 29
Suppleant 

Desuden er valgt
Jacob Langballe Jensen  Nr 10 Revisor 
Ann-Birgitte Lentz Nr 43 Revisorsuppleant 

Hvis du ønsker at kontakte bestyrelsen, kan du bruge siden "Kontakt"
Grundejerforeningen Kærmindevej | Kærmindevej 5 | 2630 Taastrup | info@kaermindevej.dk | www.kaermindevej.dk NHL cms